© Рібцун Ю. В. Веселі мотрійки : посібник / Юлія Рібцун // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 5.– С. 21.

 

Гра „ВЕСЕЛІ МОТРІЙКИ”

Пропонуємо дидактичну гру та посібник до неї. Вони можуть бути використані як на заняттях у масових дошкільних закладах, так і в роботі з дітьми п’яти-семи років з діагнозами ФФНМ, НЗНМ, ЗНМ, ЗПР.

Ця гра допоможе дітям вільно оперувати звуками, складаючи слова, мислити логічно, легко і правильно конструювати словосполучення та речення, виховувати інтерес до процесу читання.

Юлія Рібцун

Ця гра допомагає розвинути в дитини навички розподілу уваги, просторову орієнтацію, дрібну моторику, логіку мислення (аналіз, синтез, зіставлення). Запропоновані вправи сприяють також формуванню в дітей інтересу до процесу читання.

Посібник: аркуш цупкого картону з аплікаціями у вигляді мотрійок  різних розмірів, розташованих у довільному порядку (фартушок кожної мотрійки має кишеньку, що наклеюється поверх аплікації); набір картонних зображень мотрійок різних розмірів з фартушками-кишеньками; комплект карток з умовними позначеннями звуків (○ – голосний звук, ▬ – твердий приголосний, ═ – м’який приголосний звук), з літерами, складами та словами, написаними різним кольором.

Хід гри

Педагог пропонує дітям загадку

Дерев’яна дивина:

Зверху нібито одна,

Та лукавинка на личку,

Бо в ній сховані сестрички.

Нумо, поміркуй, дитинко,

Це ж бо іграшка…

(Мотрійка)

Вихователь демонструє набір картонних мотрійок, викладаючи їх за зростом.

Варіант 1.

У кишеньки мотрійок заздалегідь вкладені картки з умовними позначеннями звуків. Вихователь пропонує дітям розташувати мотрійок за зростом (у порядку збільшення чи зменшення), щоб скласти певну схему слова. До цієї схеми діти мають дібрати слова. Можна запропонувати дітям такі схеми:

а) ○ ▬ ○ (око, оса);

б) ═ ○ ▬ (ліс, ніч, сік);

в) ▬ ○ ▬ (мак, суп, дуб);

г) ▬ ▬ ○ ▬ (гриб, грак, крук);

д) ▬ ○ ▬ ○ (муха, каша, риба).

Варіант 2.

Вихователь вкладає у кишеньки мотрійок картки з літерами. Дитина повинна викласти мотрійок за зростом так, щоб скласти слово. Складені слова діти мають прочитати вголос.

Можна використати такі слова: муха, палка, голка, мак, кішка, собака, нога та інші.

Варіант 4.

У кишеньках мотрійок – карки з літерами різного кольору.

Дитина повинна відібрати мотрійок з картками однакового кольору, викласти їх за зростом і прочитати слово.

im4

Варіант 5.

Вихователь вкладає у кишеньки картки зі складами у такій послідовності: кожна наступна за зростом мотрійка має черговий склад одного з двох запропонованих слів. Наприклад: ма-до-ши-ро-на-га. Дитина, виклавши ряд мотрійок за зростом, повинна виділити з ряду складів ці два слова і їх прочитати. Спочатку педагогу слід допомогти дитині, попередивши, що склади читаються через один. Далі дитина виконуватиме завдання самостійно.

Варіант 6.

У кишеньках мотрійок – картки зі словами, що є компонентами речення. Виклавши мотрійко за зростом, дитина зможе це речення прочитати.

Завдання можна ускладнити. Після того, як дитина прочитає речення, педагог просить її заплющити очі і швидко вибирає одне зі слів. Відкривши очі, дитина повинна назвати слово, яке „загубила” мотрійка.

Варіант 7.

У кишеньки мотрійок-аплікацій вихователь вкладає картки з літерами (складами, словами) так, щоб послідовність розташування мотрійок за зростом повторювала послідовність літер у слові (складів у слові, слів у реченні).

Завдання цікаве тим, що дитина зможе розташувати мотрійки за зростом і відновити слова (речення) тільки за допомогою зору та образного мислення.

im5

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцундитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцунребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

 Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.

Добавить комментарий