© Рібцун Ю. В. Набір дидактичних ігор із мовленнєвими завданнями «Капітани» / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2013. − № 10 (34). – С. 41−43

НАБІР ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ІЗ МОВЛЕНЄВИМИ ЗАВДАННЯМИ „КАПІТАНИ”

Юлія Рібцун,

к.пед.н., с.н.с. лабораторії логопедії

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України,

стипендіат Кабінету Міністрів України

Шановні батьки, вихователі, учителі початкових класів, учителі-дефектологи та вчителі-логопеди! Якщо ви хочете, щоб діти навчалися з інтересом, вашим помічником, безперечно, стане набір дидактичних ігор із мовленнєвими завданнями „Капітани”. Він допоможе у навчанні дітей поділу слів на склади, виконанню звукового та звукобуквеного аналізу, підготовці та закріпленні навичок цілісного безпомилкового читання та письма, розвитку фонематичного слуху, зорової уваги та пам’яті, просторової орієнтації, мисленнєвих операцій (аналізу, синтезу, порівняння, класифікації), дрібної моторики. Нехай вступ дитини до школи та подальше навчання стане для неї радістю!

Для проведення варіантів гри знадобляться:

 • 3 набірних полотна з хвилями у вигляді кишеньок, в які можна вставляти кораблики, одне – спільне – гавань, де відпочивають кораблі;
 • 2 трапецієподібні порти з кишенькою, в яку можна вставляти знак-символ;
 • 20 корабликів, у нижню частину яких можна вставляти картки;
 • сюжетна картинка із зображенням водного транспорту (корабель, надувний човен, моторний човен; пароплав, катер, баржа, viagra generic вітрильник);
 • картинка із зображенням 3 пар однакових кораблів;
 • картинка із зображенням корабля, розрізана на 5 частин;
 • знаки-символи на позначення: а) звуків (голосних, твердих і м’яких приголосних); б) складів (1–3);
 • предметні картинки;
 • набір букв;
 • картки з написаними словами, в яких пропущені букви на позначення ненаголошених голосних або пар твердих глухих і дзвінких звуків;
 • фішки із зображенням якоря (бінокля, безкозирки) для заохочення за правильну відповідь;
 • аркуш паперу, ручка (олівець).

КАПІТАНИ

Набір дидактичних ігор із мовленнєвими завданнями для дітей

від чотирьох років

Жив-був на світі маленький кораблик. Він дуже дружив з водою, і тому завжди був білим і чистим. Кораблик із захопленням дивився на світ своїми круглими світлими очима, які називаються таким складним словом „ілюмінатори”. Кораблик плив по морю, і хвилі ласкаво гладили його боки. Кораблику було приємно та весело.

– Ду-ду-ду! – підспівувала труба, і яскраві прапорці плескали в свої різнокольорові долоньки.

Маленький кораблик буде дуже радий, якщо ти гратимеш і навчатимешся разом із ним.

Дорогу кораблю

Мета: Автоматизація звуків. Розвиток окоміру, плавного тривалого мовленнєвого видиху, просторової орієнтації, дрібної моторики, фантазії. Виховання терплячості.

Обладнання: кораблик, аркуш паперу, ручка (олівець).

Хід гри

Варіант 1

Дорослий пояснює, що на морі буває різна погода: штиль, коли море спокійне, вітряно, і тоді на морі з’являються хвилі, а буває, піднімається справжня буря.

Дорослий пропонує дитині зобразити різну погоду на морі. На аркуші паперу педагог малює пунктиром (крапками) пряму лінію (штиль), дуги (вітряно), спіралеподібні лінії (буря). Дитина має назвати, яка погода на морі, і зобразити її самостійно.

Варіант 2

Дитина ручкою (олівцем), не відриваючи руки, обводить лінії, прокладаючи шлях кораблику, тривало промовляючи при цьому звуки [с] (штиль), [ш] (вітряно), [р] (буря).

Пливи, пливи кораблику…

Мета: Актуалізація словника омонімів. Розвиток зорової уваги, просторових уявлень, мисленнєвих операцій (аналіз, порівняння), вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Виховання інтересу до дослідницької діяльності.

Обладнання: сюжетна картинка із зображенням водного транспорту.

Хід гри

Дорослий показує дитині сюжетну картинку, заохочує до називання зображених предметів.

– Як називається такий вид транспорту, який пересувається по воді? (Водний) Що більше: корабель чи човен? Що із водного транспорту є найбільшим? Що найменшим? Що пливе попереду моторного човна? А що позаду? Що пливе праворуч? Ліворуч? Між? А що ще може плавати? (Людина, риба, видра, лебідь, жабка, листок, м’яч, палка…).

Доцільно провести з дитиною дослід – довести, що можуть плавати всі гумові та дерев’яні предмети.

Склади картинку

Мета: Вправляння в утворенні іменників у формі родового відмінка однини та множини в значенні приналежності. Актуалізація словника омонімів. Розвиток зорового сприймання, уваги, просторової орієнтації, мисленнєвих операцій (аналіз, синтез), дрібної моторики. Виховання інтересу до конструктивної діяльності.

Обладнання: картинка із зображенням корабля, розрізана на 5 частин.

Хід гри

Дорослий пропонує дитині скласти цілу картинку, показати, де у корабля ніс, корма, днище, борти, палуба, труба, ілюмінатори, штурвал.

У кого (чого), крім корабля, є ніс (носик)? (У людини, тварин, голки, чайника, черевика). У чого (яких предметів) є дно? (У посуду, шафи, кошика, коробки, акваріума, ріки, моря).

Знайди пару

Мета: Розвиток зорової уваги, просторових уявлень, мисленнєвих операцій (аналіз, порівняння). Виховання посидючості.

Обладнання: картинка із зображенням трьох пар однакових кораблів.

Хід гри

Дорослий пропонує дитині знайти однакові кораблики; показати кораблик у правому верхньому (лівому нижньому) куті.

Відведи у порт кораблик

Мета: Формування навичок часткового звукобуквеного та складового аналізу і синтезу. Диференціація звуків, близьких за акустико-артикуляційними ознаками. Розвиток просторових уявлень, мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація), дрібної моторики. Виховання інтересу до вивчення рідної мови.

Обладнання: знаки-символи для позначення: а) звуків (голосних, твердих і м’яких приголосних); б) складів (1–3); предметні картинки; набір букв; картки з написаними слова, в яких пропущені букви на позначення ненаголошених голосних або парних приголосних (за дзвінкістю–глухістю, твердістю–м’якістю); фішки із зображенням якоря (бінокля, безкозирки) для заохочення за правильну відповідь.

Хід гри

Варіант 1

Діти – капітани кораблів. Педагог пропонує їм відвезти кораблі у потрібний порт: в один порт вантаж (картинки), назва якого складається з одного складу, в другий – з двох складів.

Варіант 2

В один порт діти ведуть кораблі з вантажем, назва якого починається (закінчується) голосним звуком, в інший – приголосним. У портах виставлені відповідні фішки.

Варіант 3

В один порт діти відвозять вантажі, назва яких починається (закінчується) м’яким приголосним, у інший – твердим.

Варіант 4

В один порт діти відвозять вантажі, в назві яких є звук [р], в інший –звук [л] (доцільно використовувати такі пари звуків, які відпрацьовуються педагогом із конкретною дитиною)

Варіант 5

На кораблях – незвичний вантаж – слова, в яких загубилася одна буква (Ж чи Ш) (або будь-яка інша пара у відповідності до намічених педагогом корекційних завдань). Капітани ведуть кораблі в порт, щоб заповнити місце пропущених букв.

Варіант 6

В один порт діти відвозять взуття (овочі), в інший – одяг (фрукти).

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов Юлию Рибцун обязательна.

Капітани_2

Капітани_3

Капітан_4

Капітани_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: instructions for taking cialis Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.

Добавить комментарий