Робота з кожною дитиною по виправленню у неї психомовленнєвих порушень – складний і довготривалий процес , з використанням різноманітних компонентів. Чим більш вдало підібраних фарб буде використано у роботі, тим логопедична палітра компенсації мовленнєвих розладів буде яскравішою та ефективнішою.

Працюючи вже стільки років з дітьми, я все більше розумію, що їм потрібно: любити їх, вміти вислухати і приймати їх такими, які вони є, незважаючи на всю своєрідність їхнього психофізичного розвитку.

(Юлія Рібцун)

На цій сторінці логопеди знайдуть для себе корисну інформацію з питань пропедевтики, діагностики та компенсації загального недорозвитку мовлення, фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення, темпо-ритмічних порушень, дислексій, дисграфій і дизорфографій.

Назва презентації: Продукція Amway – важлива складова комплексної корекційно-розвивальної роботи з подолання порушень психофізичного розвитку у дітей / Amway products are an important component of complex correction-development work on overcoming of psychophysical development disorders in children

Автор: Рібцун Юлія Валентинівнаа

Переглянути презентацію

Програми_Рібцун

Назва презентації: На часі – спеціальні програми для роботи з дошкільниками із розладами мовленнєвого розвитку / Actually – special programs for working with preschool children with speech development disorders / W rzeczywistości – specjalne programy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

Переглянути презентацію

Назва презентації: Розвиток фонологічного компонента – важлива складова формування мовленнєвої полікомпетентності дошкільників / The development of the phonological component is an important component of the formation of the speech polikompetentnosti preschoolers / Rozwój składnika fonologicznego jest ważnym składnikiem formacji przedszkolaków polikompetentnosti mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

Переглянути презентацію

Назва презентації: Формування мовленнєвої полікомпетентності у дошкільників засобом казки /  Formation of speech polikompetentnosti preschool children by means of a fairy tale / Formacja mowy dzieci polikompetentnosti przedszkola za pomocą bajki

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

Переглянути презентацію

Бернштейн

Назва презентації: Практичне втілення наукових ідей М. О. Бернштейна у роботі з дошкільниками логопедичної групи / Practical implementation of N. A. Bernshtein’s scientific ideas in work with preschool children of the speech therapy group / Praktyczne wdrażanie idei naukowych NA Bernshteina w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z grupy logopedycznej

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

Переглянути презентацію

Відмінки

Назва презентації: Формування граматично-значеннєвої компетентності у дошкільників / Formation of grammatical-semantic competence in preschool children / Kształtowanie kompetencji gramatyczno-semantycznej u dzieci w wieku przedszkolnym

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

Переглянути презентацію

Назва презентації: Логопедичний практикум: складні випадки відмінювання числівників (от 1 до 5) /  Logopaedic practice: complex cases of changing numerals (from 1 to 5) by case / Praktyka logopedyczna: złożone przypadki zmiany liczb (od 1 do 5) według przypadku

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

Переглянути презентацію

Покрокове пояснення для завантаження матеріалів з сайту  Електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України:

1. Уведіть у пошуковик слова: Електронна бібліотека НАПН України 

2. Знайдіть рубрику: Перегляд за автором. Натисніть. 

3. Знайдіть літеру Р і прізвище Рібцун. Натисніть. 

4. Зі списку праць обираєте назву того джерела, яке Вас зацікавило.  Натисніть. 

5. Подивіться на прямокутну сторіночку і біля неї написане синеньким шрифтом слово Download .  Натисніть на нього та завантажте файл.  Збережіть на Робочий стіл чи у відповідну папку.

http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/f94c9e0512530180c11a2180ae3c6e84/