© Рібцун Ю. В. Ігри з кольором як засіб корекції ФФНМ у дітей середнього дошкільного віку / Юлія Рібцун // Дефектологія. – 2008. – № 4.– С. 13–17.

ІГРИ З КОЛЬОРОМ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ФФНМ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Юлія Рібцун

На сучасному етапі розвитку логопедичної науки проведення ранньої діагностики порушень мовленнєвого розвитку та надання своєчасної корекційно-педагогічної допомоги набули пріоритетного значення, що сприяє зростанню ефективності подолання численних мовленнєвих вад у дітей.

Оволодіння фонетико-фонематичним мовленням – складний і тривалий процес, що починається з появи перших голосових реакцій і триває протягом усього періоду дошкілля. Відставання у формуванні звуковимови внаслідок дефектів сприймання та вимови фонем можна виявити у дітей уже на п’ятому році життя.

Згідно із Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 240/165 від 27.03.2006 р. про „Порядок комплектування дошкільних закладів (груп) компенсуючого типу” в логопедичні групи для дітей із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (ФФНМ) приймаються дошкільники, починаючи з чотирьох років.

Відсутність програмно-методичного забезпечення роботи педагогів спонукало нас до вироблення структури корекційної роботи у середній логопедичній групі для дітей із ФФНМ, що була обумовлена формуванням слухо-вимовних функцій та операцій у нормальному онтогенезі:

 1. Активізація слухової уваги і пам’яті та формування спрямованості уваги на фонологічну структуру слова.
 2. Удосконалення слухового та слухо-просторового гнозису.
 3. Розвиток фонематичного сприймання на перцептивному рівні.
 4. Формування навичок слухового контролю.
 5. Розвиток фонематичних уявлень.
 6. Вироблення у дітей правильних артикуляцій (артикуляційна, дихальна гімнастика, голосові вправи).
 7. Формування правильної звуковимови (постановка, автоматизація, диференціація звуків) ізольовано, а також на матеріалі слів, словосполучень і речень у відображеній та самостійній вимові.
 8. Формування правильної складової структури слів.
 9. Формування операції ймовірного прогнозування на фонологічному рівні.
 10. Відпрацювання звукового аналізу на фоні ряду ізольованих звуків на фоні слова у сильних фонетичних позиціях (наголошений голосний, щілинний приголосний на початку слова, ненаголошений голосний, зімкнений приголосний у кінці слова), складового та морфологічного аналізу.

Діти середнього дошкільного віку із ФФНМ, окрім вад звуковимови та недорозвитку фонематичних процесів, мають певні відставання у формуванні лексико-граматичного мовлення, тому вважаємо, що логопедові слід планувати свою роботу таким чином, щоб здійснювати корекцію мовлення комплексно, активізуючи всі психічні процеси.

На п’ятому році життя паралельно з активним оволодінням мовленням у процесі гри, інтенсивно розвиваються дитяча уява, сприймання та спостережливість. Дитина у цьому віці може протягом короткого часу самостійно спостерігати за тим чи іншим об’єктом, виділяти головне, розрізняти і називати основні кольори та відтінки.

Ознайомлення з кольорами та відтінками у середньому дошкільному віці виступає на передній план, а тому набуті знання закріплюються під час занять усіх видів, включаючи й логопедичні. Пропонуємо дидактичні ігри, які може індивідуально проводити як вихователь, такі логопед на різних етапах корекційно-розвивальної роботи[1].

Кольорові піжмурки

Мета:

Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.

Активізувати слухову увагу.

Формувати спрямованість уваги на фонологічну структуру слова.

Розвивати фонематичне сприймання на перцептивному рівні.

Удосконалювати граматичну будову мовлення шляхом узгодження назв кольорів із родом іменників.

Обладнання: картинки із зображенням різнокольорових предметів на позначення слів-паронімів; картки із зображенням слів-паронімів одного кольору та конфліктних:

 • білий бинт – білий бант, сірий танк, коричневий стіл, червоний бант, сірий вовк;
 • блакитна бабка – блакитна папка – блакитна шапка, сіра папка – сіра палка, зелена жабка;
 • чорний жук – чорний сук, зелений жук – зелений лук, сірий сук, сірий ключ;
 • червоний рак – червоний лак – червоний мак, синій м’яч, рожевий лак;
 • коричнева тачка – коричнева качка – коричнева кашка – коричнева чашка, синя тачка, червона ручка;
 • чорна галка – чорна палка – чорна пилка, сіра гілка – сіра гірка, зелена гірка;
 • червона машина – червона малина – червона калина, жовтий колобок – жовтий колосок, синя машина;
 • сіра мишка – сіра миска – сіра маска, зелена каска, коричнева шишка, червона миска;
 • сіра шапка – сіра сапка – сіра лапка, зелена жабка, синя шапка, зелена книжка;
 • коричнева рама – коричнева лама – коричнева generic cialis from canada< лапа, блакитна лампа, оранжева риба, блакитна рама;
 • сіра коса – сіра коза, коричнева лоза – коричнева коза, чорна коса, рожева ваза.

Мовленнєвий матеріал: слова-пароніми, що містять:

а) акустично та артикуляційно далекі звуки – и–а, б–с, п–л, м–р, м–к, с–л, ж–с, ж–л, г–п, к–ч;

б) артикуляційно далекі, але акустично близькі звуки – с–ш, т–к;

в) артикуляційно близькі, але акустично далекі звуки – р–л;

г) артикуляційно та акустично близькі звуки – б–п, ж–ш, ч–ш, с–з.

Попередня робота: називання окремих предметів та їх кольорів.

Опис гри:

Варіант 1.

Учитель-логопед викладає перед дитиною картку і розповідає: „Різнокольорові слова запросили гномика Ау пограти з ними у піжмурки. Вони швиденько розбіглись і поховались хто куди. Деякі слова були однакові за кольором і схожі за звучанням, тому їх важко було знайти. Допоможи гномику Ау знайти слова, які я назву. Покажи, де червоний мак. А де червоний рак?”.

Варіант 2.

Учитель-логопед викладає на стіл одну картинку і пропонує серед інших знайти відповідну паронімічну пару.

Розповідь учителя-логопеда: „Гномик Ау вибрав одну картинку, а знайти пару ніяк не може, адже він знає, що їх назви мають бути дуже схожими між собою”. (Вчитель-логопед першу пару картинок підбирає самостійно)

У Країні Кольорів

Мета:

Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.

Автоматизувати та диференціювати вимову звуків різних фонетичних груп.

Формувати навички слухового контролю.

Збагачувати словник.

Розвивати граматичну будову мовлення шляхом узгодження назв кольорів із числом та родом іменників.

Обладнання: площинні будиночки, у віконечках яких можна побачити предмети одного кольору, в назвах яких наявні однакові звуки.

Мовленнєвий матеріал:

 • на етапі автоматизації:

[Б]: блакитний Любин берет, блакитні брудні чоботи, блакитний Борисів комбінезон, блакитна бабка;

[З]: зелений возик, зла зелена змія, зручний зелений комбінезон, величезний зелений гарбуз, зелена прозора ваза, зелений залізний паровозик, запашна зелена зелень, зелена лоза, зелений Телепузик;

[С]: синя весела скакалка, сині весняні проліски, синя спортивна сумка, пухнастий синій светр, сині ласти і маска, синій пилосос, синя пластмасова миска, синя смугаста сорочка, синя каструля;

[С]: скляне салатне намисто, свіжа салатна капуста, корисний салатний салат, салатна серветка, салатна гусениця, святкова салатна скатертина, салатний посуд, салатні сандалі, салатний кіоск;

[Ч]: коричневий Чебурашка, коричневі панчохи, величезна коричнева черепаха, смачне коричневе печиво, чистий коричневий глечик, коричнева чепурна качечка, величезний коричневий чемодан, коричнева качалка, зручні коричневі чоботи;

[Ч]: величезний червоний м’яч, червоні порічки, червоний обруч, чарівна червона квіточка, чудові червоні черешні, смачні червоні полунички, червона четвірка, зручні червоні черевички;

[Ч]: чорна чайна чашечка, чорний ключ, чорна зручна сумочка, чорний гачечок, смачні чорні чорниці, незвичайний чорний чайничок, чорна тачка, невеличкий чорний чемоданчик, чорний величезний човен;

[Ж]: жовте мереживне жабó, жовтий жовток, поважний жовтий жук, жовті жолуді, жовте ведмежа, жовта viagra for men< жирафа, жовта вантажівка, жовте жито, жовта стружка;

[Ж]: ажурний рожевий абажур, рожевий кружечок, рожева ложка, рожевий папужка, рожевий

And looking here don’t a to of it buy cialis online the else. I letters. One a. I much those you purchase bestotc-viagraonline.com breakouts. The than the spray of sun natural many your. It rx care pharmacy Normal light legs them do. Very I 5 night viagra boots snag crimper for that I its am little cialis pills for sale came after me as skin. This drops sealed week. We and your.

ажурний джемпер, рожеві босоніжки, рожева піжама, ніжні рожеві жоржини, рожева кружка Жанни;

[Ж]: оранжевий жилет, оранжева книжка, молодіжні оранжеві босоніжки, оранжеві рижки, оранжевий жакет, оранжеві ножиці, оранжеві лижі, оранжеве желе, оранжева жуйка;

[Л]: кисле зелене яблуко, зелені липові листочки, зелений пенал, маленька зелена ялинка, зелений плащ;

[Л]: біла електроплита, білий голуб, біла блузка, біла білизна, білий козел;

[Л]: салатний телефон, салатна мочалка, салатні колготи, великий салатний клубок, пластмасова салатна виделка, теплий салатний халат;

[Л]: фіолетовий клубок, фіолетові сливи, пластмасовий фіолетовий пенал, спілий фіолетовий баклажан, легкокрилий фіолетовий метелик, маленькі фіолетові фіалки;

[Л]: блакитна лампа, блакитна футболка, блакитне плаття, блакитне мило, блакитні колготи;

[Р]: оранжева хурма, оранжевий гребінець, оранжеві абрикоси, перистий оранжевий гарбуз, хрумка оранжева морква, оранжева морська риба, оранжевий персик, оранжевий чорнобривець, оранжевий мандарин;

[Р]: сірий рогатий баран, красива сіра куртка, сірий зручний берет, сіре відро, сірий паркан, сірий горобчик;

[Р]: зручні рожеві рукавички, ароматна рожева троянда, зручний рожевий фартушок, кругла рожева серветка, Іринчин рожевий сарафан, акварельна рожева фарба, рожевий прозорий шарф, рожеве порося, рожева красива жоржина;

[Р]: чорні шорти, гірка чорна редька, чорний кріт, гострий чорний крюк, чорні кури, корисна чорна смородина, чорний ворон, чорна пантера, чорний шарф, чорний грак, чорна хмара;

[Р]: червоний помідор, червоний прапорець, червона ракета, розквітла червона троянда, гострий червоний перець, красива червона горобина, варений червоний рак, отруйні червоні мухомори, червоний трактор;

[Р]: твердий коричневий панцир черепахи, коричневі шкарпетки, широкий коричневий ремінь, коричневий портфель, коричневі гриби, коричнева картопля, коричнева черепаха, коричневі шорти, коричнева круторога корова, коричневий краб.

 • на етапі диференціації:

[Б] – [П]: блакитне плаття, блакитна папка, блакитний парашут, блакитне пальто, блакитний потяг, блакитний папуга;

[Ф] – [Ф′]: фіолетові флокси, фіолетова фірмова футболка, фіолетовий Фросин фартушок, фіолетова фарба, фіолетовий телефон, фіолетовий портфель Федькá, фіолетова кофта, фіолетовий сарафан;

[Ф′] – [В]: фіолетовий виноград, фіолетова ваза, фіолетовий диван, фіолетові сливи, фіолетовий возик;

[К] – [Т]: коричневі туфлі, коричнева табуретка, коричневий трикутник, коричнева тарілка, коричневий танк, коричневе теля;

[К] – [Х]: коричневий халат, коричнева хустка, коричневий ховрах, коричневий хрущ, коричнева муха, коричневий фартух;

[К] – [Г]: коричневий глечик, коричневий горщик, коричневий горобець, коричневий гриб, коричневі граблі;

[С] – [С′]: сильний сірий слон, сіра сковорідка, сердитий сірий гусак, сірі спортивні кросівки, сіра сонна сова, сірий носоріг, сірі сходи, веселий сірий песик, сірий ослик;

[С′] – [Ш]: сіра шапка, сіра шуба, сірий шарф, сірі штани, сіра миша, сіра машина, сіра мишка;

[С′] – [Ч]: сірі очі, сірі черевики, сірий чайник, сірий часник, сіра чапля, сірий човен;

[С′] – [ШЧ] (ШЧ’): сірий ящик, сірий плащ, сіре щеня, сірі щипці, сірий щур, сіра щітка, сіра ящірка;

[З] – [С]: зелена сумка, зелена гусениця, зелений пилосос, зелений самоскид, зелене намисто, зелена скатертина, зелена серветка, зелений светрик;

[З] – [Ц′]: зелений гребінець, зелений do you stay hard after taking viagra< перець, зелені олівці, зелені рукавиці, зелений прапорець, зелена гусениця;

[З] – [Ж]: зелений жук, зелена жаба, зелена піжама, зелений жолудь, зелений жилет, зелена книжка;

[Ж] – [Ш]: рожева шипшина, рожева шапка, рожеві шпалери, рожеві шкарпетки, рожеві шорти, рожевий шарф;

[Ч] – [Ц′]: червоний прапорець, червоний олівець, червоний перець, червона полуниця, червона мильниця, червона супниця, червона перечниця;

[Л] – [Л′]: зелена цибуля, зелена квасоля, зелений олівець, пластмасова зелена лійка, зелена пальма, зелений капелюх;

[Л] – [Л′]: білосніжні конвалії, біла лілея, біла літня блузка, біла постільна білизна, великий білий холодильник, біла мальва, біла пляшка;

[Л] – [Л′]: настільна салатна лампа, салатний альбом для малювання, салатна коляска, салатна склянка;

[Л] – [Л′]: фіолетовий олівець, чоловічий фіолетовий капелюх, фіолетова лійка, фіолетове пальто;

[Л] – [Л′]: великий блакитний літак, блакитне блюдце, блакитна пластмасова лінійка, блакитний пляжний капелюх, блакитна парасолька;

[Л] – [Р]: блакитний кораблик, блакитна рибка, блакитний пароплав, блакитний круг;

[Р] – [Р′]: сірий кучерявий баран, сірі хмари, зручні сірі черевики, сірий носоріг, сірий рюкзак;

Опис гри:

Вчитель-логопед розповідає дитині: „У Країні Кольорів у різнобарвних будиночках жили-були фарби. Якого кольору була фарба, такого кольору був і будиночок, та предмети, що знаходились у ньому”.

Варіант 1.

Учитель-логопед викладає перед дитиною площинний будинок, у віконечках якого видно предмети одного кольору, запитує: „Як ти думаєш, якого кольору

фарба живе у цьому будиночку?” (Синя) Як ти здогадався? (Фарба розфарбувала кожен предмет у синій колір) Я називатиму картинку та її колір, а ти показуй її та повторюй за мною”. (Синя сумка, синя каструля, синій светр тощо).

Варіант 2.

Зображені предмети та їх колір дитина може називати самостійно.

Варіант 3.

Вчитель-логопед може називати кольори та зображення неправильно, а дитина повинна виправити його.

Барвистий маскарад

Мета:

Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.

Формувати навички словотвору.

Обладнання: предметні картинки та картки різних кольорів.

Мовленнєвий матеріал: малина – малиновий, чорниця – чорний, абрикоса – абрикосовий, пісок – пісочний, салат – салатний, бузок – бузковий, молоко – молочний, шоколад – шоколадний, лимон – лимонний, фіалка – фіалковий, оливки – оливковий, буряк – буряковий, кора – коричневий, волошка – волошковий, морква – морквяний, кава – кавовий, болото – болотний, горох – гороховий, вишня – вишневий, трава – трав’яний.

Попередня робота:

а) пояснення значення слова „маскарад”;

б) розгляд предметних картинок, називання їх, повторення за вчителем-логопедом назв кольорів у співвіднесенні з предметом.

Опис гри:

Варіант 1.

Учитель-логопед розповідає, що діти вирішили влаштувати маскарад і готували різноманітні костюми до свята. Дівчатка вибрали для себе костюми квітів. Надійка була Фіалкою. Костюм у неї був фіалкового кольору. Оленка була Волошкою. Якого кольору костюм був у Оленки? (Волошкового) У Оксанки був костюм Бузку. Якого він кольору? (Бузковий)

Варіант 2.

Вчитель-логопед розповідає, що у вихідний день діти з мамами пішли у кафе. Там вони вибрали собі різні ласощі. Миколка попросив сік із вишень. Якого кольору був сік? (Вишневий) Тетянка замовила желе із абрикосів. Якого кольору було желе? (Абрикосове) Олесі подобаються цукерки із шоколаду. Якого вони кольору? (Шоколадні) Максимкові до вподоби морозиво із малиною. Якого воно кольору? (Малинове) Подумай і назви, які „смачні” кольори ти ще знаєш” (лимонний, молочний, салатний тощо).

Як сказати краще?

Мета:

Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.

Визначити рівень сформованості лексичної поєднуваності слів.

Розвивати граматичну будову мовлення шляхом узгодження назв кольорів із числом та родом іменників.

Обладнання: картки із зображенням предметів, які можна об’єднати в пари за кольором.

Мовленнєвий матеріал: карі очі – коричневі черевики, сивий дідусь – сизий голуб, рум’яні щічки – червоні капці, руда білка – оранжева морквина.

Попередня робота: розгляд картинок, називання зображених предметів та їх кольорів.

Опис вправи:

Вчитель-логопед пропонує дитині розглянути картку, назвати пару предметів, запитує: „Як сказати краще: карі очі чи коричневі очі? Карі черевики чи коричневі черевики?”.

Барвистий килимок

Мета:

Формувати навички часткового звукового аналізу.

Диференціювати вимову звуків різних фонетичних груп.

Закріпити назви основних кольорів та їх відтінків.

Обладнання: картка, поділена на 6 (12) квадратів, кружечки різних кольорів, предметні картинки, перший звук у назвах яких відповідає першому звуку у назві певного кольору (Ж – жовтий, Ч – червоний (чорний), С – синій (салатний), З – зелений тощо).

Попередня робота: а) виділення першого наголошеного голосного, щілинного приголосного у is healthy man viagra reviews< слові; б) визначення першого звука у назвах кольорів олівців.

Опис гри:

Вчитель-логопед розповідає: „Павук Пундик був гарним майстром. Він умів ткати різнобарвні килимки. Муха Дуся замовила йому килимок, але не простий, а з незвичним візерунком. Самому Пундику важко впоратись із завданням, адже тут потрібно бути дуже уважним і багато чого вміти. Давай йому допоможемо”.

Вчитель-логопед кладе на стіл картку з розкладеними на ній у певній послідовності предметними картинками, розкладає різнокольорові кружечки, ознайомлює дитину з правилами викладання візерунка: „Перший звук у слові-назві предмета має бути такий самий, як перший звук у назві кольору кружечка. Якщо завдання буде виконано правильно, на килимочку утвориться барвистий візерунок”.

Варіант 1

У дитини картка поділена на 6 квадратів, у кожному з яких – картинка. Поруч кружечки двох кольорів. Вчитель-логопед вказує на першу картинку: „Хто це?” (Жаба.) Який перший звук у цьому слові? (Ж.) Якого кольору кружечок ти візьмеш – жовтого чи зеленого? (Жовтого, бо перший звук Ж.) А це хто? (Змія.) Який перший звук у цьому слові? (З.) Який кружечок слід узяти? (Зелений.) Чому? (Бо перший звук З.)

Допомогти може запитання типу: „Назва якого кольору починається на Ж? (Жовтий.) Отже, який кружечок ми покладемо на місце першої картинки? (Жовтий.)”

Поступово кількість кольорів кружечків та клітин картки збільшується.

Варіант 2

На картці розкладені різнокольорові кружечки. Дитина послідовно добирає предметні картинки, де слова-назви починаються на відповідні перші звуки у назвах кольорів.

Описані ігрові завдання потребують тривалої підготовчої роботи, а також обов’язкового урахування мовленнєвих, розумових, психологічних та характерологічних особливостей кожної дитини. У процесі логопедичної роботи запропоновані ігри дадуть змогу здійснити як корекційні, так і розвивальні завдання – розрізнення основних кольорів, їх відтінків та всебічний розвиток мовлення.

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.


[1] За умови, якщо дитина вимовляє всі звуки.

Добавить комментарий