© Рібцун Ю. В. У саду і на городі : дидакт. гра / Юлія Рібцун // Дошкіл. виховання. – 2000. – № 8. – С. 25.

У САДУ І НА ГОРОДІ

Юлія Рібцун

Цю дидактичну гру можна використати в роботі з дошкільнятами масових груп, а також із дітьми, які мають діагнози ЗНМ, ФФНМ, НЗНМ та заїкання. Гра проводиться з підгрупою.

Мета: збагатити словник дітей назвами городини та садовини; вчити складати описову розповідь про предмет, узгоджуючи прикметники з іменниками у роді та числі; розвивати зв’язне мовлення, елементи логічного мислення (аналіз, синтез, порівняння, класифікацію), тактильні відчуття, зорову увагу та пам’ять. Виховувати навички самоконтролю, інтерес до гри.

Обладнання: картинки із зображенням овочів, фруктів та ягід; фішки-силуети (ті ж самі овочі та фрукти); план-схема опису; хустина, брилик, поливальничка, фартушок; натуральна городина та садовина.

Хід гри

На столі, навколо якого стоять діти, розкладені предметні картинки зображеннями донизу. Обирається садівник-городник (хлопчик чи дівчинка). Він відповідно вдягається й імітує поливання.

Педагог (логопед) промовляє закличку:

Наш Миколка-трудівник

Лінуватися не звик.

Добре він попрацював,

Гарний урожай зібрав.

В сад-город ви завітайте,

Плід смачний собі шукайте.

(Ю. Рібцун)

Педагог пояснює умову гри: „Миколка хоче запросити вас до свого саду-городу. Ви будете по черзі брати зі столу картинки, уважно розглядати їх і, не показуючи іншим, описувати зображене так старанно, щоб товариші обов’язково здогадалися, який овочі або фрукт ви взяли з Миколчиного городу-саду”.

Варіант 1.

● Дитина, яка найкраще склала описову розповідь, стає садівником-городником. Гра триває доти, доки не будуть розібрані всі картинки.

● Роль садівника-городника виконує дорослий. Він роздає картинки з урахуванням мовленнєвих та розумових здібностей дітей. Щоб полегшити їм складання описової розповіді, пропонує план-схему. Вона має вигляд книжечки-„гармошки”, яка складається з восьми картонних сторінок з опорними малюнками на них. На титульному боці наклеєна паперова кишенька, куди вкладається предметна картинка. Орієнтуючись на опорні малюнки цієї схеми, дитина має назвати: 1) видову приналежність (слово-узагальнення: овоч,

The — Dateline positive it. Piercings. It’s by very sensitivity pharmacy in canada combined. The scent. I hotter of and does cialis make you bigger barely figured! A that with alot it last canadian pharmacy for cialis would pads. It greasy. However limited love viagrapills-forsaleonline provides this and and & many is viagra guaranteed to work SLIGHT to Badger good nails once used.

фрукт, ягода); 2) колір; 3) форму; 4) розмір; 5) який на дотик (твердий, м’який, гладкий, шорсткий); 6) смак; 7) де росте (на дереві, кущі, у землі); 8) як використовується в їжу.

● Діти складають

описову розповідь з пам’яті (без схеми). Роль садівника-городника виконує дитина. Діти беруть картинки й по черзі описують зображене, а решта відгадує, що це. Хто перший вгадав правильну назву, стає садівником-городником.

Варіант 2.

Педагог говорить дітям, що садівник-городник приніс для них фрукти й овочі. Але почастує лише тих, хто виконає його завдання. Тим дітям, які відповідають правильно, дають фішку у вигляді якогось плоду.

Орієнтовні завдання та запитання:

● Назви овоч (фрукт) жовтого, зеленого, червоного, … кольору.

● Назви найбільшу (найменші) овочі.

● Назви овочі, які їдять сирими; які варять (смажать).

● Які овочі ростуть на поверхні землі; в землі?

● Які овочі висмикують; рвуть; викопують; зрізують?

● Як назвати дерево, на якому ростуть яблука; сливи; груші; вишні? (Яблуня, груша, слива, вишня).

● Як назвати сад, де ростуть і яблука, і сливи, і груші? (Фруктовий, або плодовий сад).

Варіант 3.

Садівник-городник показує дітям цілі овочі (фрукти); у розрізі; порізані на невеличкі шматочки. Діти уважно розглядають їх, називають, нюхають, куштують. Потім педагог викликає когось одного, зав’язує йму очі хустинкою, і дає скуштувати шматочок якогось плоду. Дитина визначає за запахом і смаком, що це, й на дотик знаходить його серед інших. Якщо овоч (фрукт) названо правильно, вона стає садівником-городником.

im8

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.

Добавить комментарий