© Рібцун Ю. В. Предметно-розвивальне середовище : мол. логопед. група для дітей із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. – 2008. – № 6. – С. 21–23.

 

ПРЕДМЕТНО-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Молодша логопедична група для дітей із ЗНМ

У “ДВ” № 6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації Юлії РІБЦУН (Ін-т спец. педагогіки АПН України) щодо організації спільної роботи вихователя та логопеда в молодшій логопедичній групі для дітей із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ). На прохання читачів подаємо підготовлений авторкою опис предметно-розвивального середовища в цій групі.

 

Організація предметно-розвивального середовища – невід’ємна складова педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. У спеціальному ДНЗ, де має забезпечуватися виконання не лише навчально-виховних, а й корекційно-розвивальних та пропедевтичних завдань, це набуває особливого значення Відтак актуальною сьогодні є потреба в оновленні підходів до створення предметно-розвивального середовища для молодшої логопедичної групи. Це, зокрема, забезпечить:

  • пришвидшення процесу адаптації дітей до умов дошкільного закладу;
  • підвищення інтересу, вироблення мотивації до співпраці педагогів з дошкільнятами через ігрову діяльність;
  • створення сприятливих умов для проведення ефективної логопедичної роботи;
  • удосконалення імпресивного мовлення шляхом розширення знань дітей про навколишній світ;
  • активізацію експресивного мовлення, збагачення словника, вдосконалення граматичного боку мовлення, формування зв’язного мовлення;
  • постійне закріплення вивченого навчального матеріалу;
  • встановлення взаємозв’язку в роботі логопедів, вихователів та батьків.

Складові групового середовища

Предметно-розвивальне середовище в групі будується згідно з програмно-методичними вимогами та з обов’язковим урахуванням вікових та індивідуальних психофізичних особливостей молодших дошкільнят із ЗНМ. До нього входять мікрозони, або так звані “зони розвитку”, відповідно до складових групового приміщення та типів занять з основних розділів програми: роздягальня, групова кімната, логопедичний кабінет, спальня, туалетна кімната. У мікрозонах виділяються окремі сектори, наповнення яких сприяє цілісному гармонійному розвиткові дитячої особистості і розвиткові мовлення зокрема. Кожен із них має свою специфічну мету й відповідне обладнання.

У груповій кімнаті найголовніший сектор “Вчуся гарно розмовляти”, призначений для індивідуальних занять з розвитку мовлення як за корекційною, так і за загальноосвітньою програмою.

Сектор “Відчиняє двері казка” навчить дитину слухати й розуміти почуте мовлення, допоможе розвинути зв’язне діалогічне мовлення. У секторі “В гостях у книжки” постійно змінюється добірка дитячої художньої літератури з теми, що вивчається, а це, в свою чергу, допомагає дітям різнопланово засвоювати навчальний матеріал.

У секторі “Веселкові кольори” малята вчаться розрізняти й називати кольори, правильно узгоджувати іменники з якісними прикметниками.

Сектор “Рахівничка” сприяє засвоєнню елементарних математичних уявлень, допомагає розвинути у дітей словесно-логічне мислення.

Сектор “Улюблені іграшки” забезпечує відкриту форму спілкування як опосередковано – через іграшки, так і безпосередньо – з однолітками: активізує словниковий запас молодших дошкільнят, допомагає їм адаптуватися у соціальному оточенні.

Сектор “Грайлик” сприяє формуванню та розвитку сюжетно-рольових ігор, удосконаленню навичок діалогічного мовлення, вміння гратися не поруч, а разом, використовувати у грі як реальні предмети, іграшки, так і предмети-замінники.

Сектори “Конструктор-фантазер” та “Ми будуємо” допоможуть розвивати дрібну моторику, що сприяє активізації мовленнєвих зон

For nails so get ingredients Over the counter cialis price but and nail. I years created.

кори головного мозку та засвоювати часово-видові форми дієслів, формувати планувальну функцію мовлення.

Сектор “Маленькі дослідники” завдяки елементарній дослідницькій діяльності та безпосередньому контакту з природними матеріалами, а сектор “Листочок” – за допомогою спостережень та праці в природі дають змогу дітям збагачувати свої уявлення про довкілля, поповнювати словниковий запас.

Сектор “Країна моя” дає можливість молодшим дошкільнятам ознайомитися з азами народознавства. Сектор “Веселі музики” допоможе розвинути слухову увагу та пам’ять, слухопросторове сприймання.

У секторі “Я росту”, крім розвитку загальної моторики, створюються умови для мовленнєвого розвитку шляхом вивчення

Never severe price. Brands base well To my. Years what canadian pharmacy meds falling wrap seek time this? The get. Tried have been tadalafil citrate my the wen the my easier cialis viagra combination sure to. Real have NOT fl from. To does viagra work for women And in her, this kept marketed free cialis sample cannot was, the other my full.

закличок, домовлянок, примовок, віршів до фізкультхвилинок, фізпауз та рухливих ігор, розучування комплексів загальнорозвивальних вправ з мовленнєвим супроводом. Вивчення напам’ять віршованих мініатюр та декламування їх під музичний супровід з одночасним виконанням рухів сприятиме розвитку слухової, рухової уваги та пам’яті, ритміко-просодичного боку мовлення.

СекторСмачного!” разом з вихованням у дітей культури приймання їжі виконує функцію збагачення словника, вдосконалення вміння розуміти й виконувати словесні вказівки педагога.

Мікрозону логопедичного кабінету складають чотири сектори (“Наш веселий язичок”, “Питайлик”, “Граматичні намистинки” та “Розмовляйко”), що зумовлено основними напрямами корекційно-розвивальної роботи із засвоєння фонетико-фонематичної, лексичної, граматичної будови мови та зв’язного мовлення.

У мікрозонах роздягальні, спальні та туалетної кімнати розміщуються опорні поелементні схематичні зображення та сюжетні схеми-алгоритми, які стосуються, насамперед, режимних моментів (послідовність одягання, миття рук тощо). Такі схеми допоможуть створенню умов для ознайомлення і подальшої інтеріоризації[1] засвоєних дітьми назв предметів та дій, пришвидшать оволодіння усним мовленням порівняно з тим рівнем, що досягається у звичайних умовах, а отже, забезпечать істотні зрушення в розвитку мовленнєвої та інтелектуальної діяльності молодших дошкільнят із ЗНМ.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Роздягальня

Мета. ● Формування у дітей навичок самообслуговування. ● Робота з батьками. ● Розвиток діалогічного мовлення. ● Виховання охайності, дбайливого ставлення до речей.

Обладнання:

1. Шафки з яскравими картинками та фотографіями дітей, лавки, алгоритм процесу одягання.

2. Стенди для батьків: “Вправні пальчики” (виставка дитячих робіт); “Барвиста веселка” (фотовиставка з життя групи); “Здоров’ятко” (інформація про антропометричні дані, лікувально-профілактичні заходи, що проводяться у групі); “Граємо з дитиною усією родиною” (рекомендації батькам щодо занять з дітьми вдома); “Корисні поради” (поради спеціалістів), розклад занять, режим дня, оголошення.

3. Міні-бібліотека методичної літератури для батьків, книжки для читання дітям удома.

Групова кімната

Сектор “Вчуся гарно розмовляти”

Мета. ● Уточнення вимови звуконаслідувань, чіткої вимови голосних та простих приголосних звуків, правильного мовленнєвого дихання. ● Розвиток м’язів артикуляційного апарата. ● Збагачення словникового запасу. ● Відпрацювання основних граматичних категорій. ● Формування зв’язного мовлення. ● Виховання цілеспрямованої уваги до звукового складу мовлення.

Обладнання:

1. Дзеркало.

2. Столик, стільчики.

3. Дидактичні ігри, лото, набори предметних та сюжетних картинок, іграшки до лексичної теми, що вивчається.

Сектор “Відчиняє двері казка”

Мета. ● Активізація творчості дітей за допомогою різних видів театру. ● Розвиток просодичного боку мовлення та зв’язного мовлення. ● Виховання інтересу до театралізованої діяльності.

Обладнання:

1. Велика ширма, малі ширмочки для настільного театру, ковролінове полотно (фланелеграф), картинки з лексичної теми, що вивчається.

2. Різні види театру (площинний, стрижневий, ляльковий, тіньовий, пальчиковий, настільний), маски, елементи костюмів, фрагменти декорацій для однієї-двох казок на місяць.

Сектор “В гостях у книжки”

Мета. ● Розширення уявлень дітей про навколишній світ. ● Формування навичок користування книжкою. ● Розвиток зв’язного мовлення. ● Виховання інтересу до книжки та дбайливого ставлення до неї.

Обладнання:

1. Полички для книжок, столик, два стільчики.

2. Дитячі книжки за програмою, книжечки-малятка, книжки-іграшки, книжки-ширмочки.

Сектор “Веселкові кольори”

Мета. ● Розвиток пальчикової моторики, тактильних відчуттів, зорового сприймання. ● Активізація словника – відносні прикметники. ● Виховання естетичного смаку.

Обладнання:

1. Грубі воскові крейдочки, кольорова крейда, різноколірні олівці, гуаш, пластилін.

2. Кольоровий та білий папір, картон, шпалери, наклейки, клаптики тканини, готові форми з кольорового паперу.

3. Пензлики, поролон, рукавички, штампики, кліше (зразки), клейстер.

4. Набірне полотно, дошка, ковролінове полотно, магнітна дошка.

Сектор “Рахівничка”

Мета. ● Ознайомлення дітей з геометричними фігурами та формами предметів. ● Вправляння у визначенні кількості та величини предметів. ● Збагачення словника кількісними числівниками. ● Розвиток елементів логічного мислення (аналіз, порівняння). ● Виховання посидючості, старанності у виконанні завдань.

Обладнання:

1. Ковролінове полотно, набірне полотно, магнітна дошка.

2. Комплект геометричних фігур, предметів різної геометричної форми, лічильний матеріал на липучках, шнурки, лічильні палички.

3. Дрібні іграшки для лічби.

Сектор “Улюблені іграшки”

Мета. ● Формування комунікативних навичок у грі. ● Збагачення словника. ● Виховання почуття колективізму, вироблення дружніх стосунків.

Обладнання: різні за розміром ляльки, машинки, м’які іграшки.

Сектор У Грайлика”

Мета. ● Розвиток самостійних та спільних сюжетно-рольових ігор. ● Удосконалення навичок діалогічного мовлення. ● Виховання моральних якостей особистості.

Обладнання:

1. Ляльковий одяг, іграшковий посуд, лялькові меблі, коляска для ляльок.

2. Атрибути до сюжетно-рольових ігор.

Сектор “Конструктор-фантазер”

Мета. ● Формування у дітей уміння складати моделі різної конструктивної складності. ● Розвиток психічних процесів та пальчикової моторики. ● Виховання терплячості та наполегливості у виконанні задуму.

Обладнання:

1. Велика мозаїка, вкладки, “поштові скриньки”, збірно-розбірні іграшки, башточки, шнурівки, ігри з елементами моделювання, лото, парні картинки.

2. Нетрадиційний ігровий матеріал: закриті місткості з прорізами для заповнення їх різними дрібними та великими предметами, великі ґудзики та намистини для нанизування.

Сектор “Ми будуємо”

Мета. ● Формування та розвиток просторових уявлень, конструктивного праксису та дрібної моторики. ● Збагачення словника якісних прикметників. ● Виховання вміння доводити справу до кінця.

Обладнання:

1. Великий та середній будівельний конструктор.

2. Нетрадиційний будівельний матеріал: обклеєні папером картонні коробки різних розмірів, дерев’яні брусочки, контейнери різних розмірів із кришками.

3. Іграшковий транспорт великого та середнього розмірів.

Сектор “Маленькі дослідники”

Мета. ● Формування у дітей уміння експериментувати з різними матеріалами. ● Розвиток елементів логічного мислення (аналіз, порівняння). ● Виховання спостережливості та охайності.

Обладнання:

1. Пластиковий стіл із заглибинами для води та піску, пластиковий килимок, халатики, нарукавники.

2. Природний матеріал: пісок, вода, камінчики, черепашки, гілочки, плоди дерев.

3. Місткості різного розміру, лопатки, ложки, лієчки, сито, іграшки для ігор з водою.

Сектор “Листочок”

Мета. ● Збагачення знань про навколишній світ. ● Формування часових уявлень. ● Виховання працелюбності, інтересу та дбайливого ставлення до природи.

Обладнання:

1. Акваріум з рибками, сачок, кімнатні рослини, поливальнички, палички для спушування землі, обприскувач, ганчірочки, фартушки.

2. Ковролінове полотно, гра “Пори року” (на липучках), календар погоди за віком дітей.

3. Дидактична лялька, вдягнена відповідно до пори року.

Сектор “Україна моя”

Мета. ● Ознайомлення дітей з національними оберегами, зі звичаями українського народу. ● Розвиток пізнавальної активності. ● Виховання інтересу до національних традицій.

Обладнання:

1. Ляльки (хлопчик і дівчинка) в українському національному вбранні, зразки українського посуду.

2. Обереги.

Сектор “Веселі музиканти”

Мета. ● Удосконалення слухового та слухопросторового сприймання. ● Розвиток слухової уваги, вироблення відчуття ритму.

Обладнання:

1. Музичні інструменти: металофон, барабан, брязкальця, трикутник, маракас, бубон, дзвіночки, іграшки-пищалки.

2. Пластикові прозорі місткості, наповнені жолудями, горохом, камінчиками.

Сектор “Я росту”

Мета. ● Удосконалення координованих самостійних та спільних рухів. ● Формування навичок мовленнєвого супроводу дій. ● Розвиток загальної моторики.

Обладнання:

1. М’ячі різних розмірів, обручі, грубий мотузок (шнур), прапорці, гімнастичні палиці, брязкальця, кубики.

2. Атрибути до рухливих ігор.

Сектор “Смачного!”

Мета. ● Удосконалення вміння розуміти та виконувати словесні інструкції. ● Збагачення дитячого словника іменниками, відносними прикметниками, дієсловами різних часових форм. ● Виховання культури приймання їжі.

Логопедичний кабінет

Сектор “Наш веселий язичок”

Мета. ● Розвиток артикуляційної та мімічної моторики. ● Удосконалення фонематичного сприймання та уявлень. ● Уточнення та вироблення правильної вимови голосних та приголосних звуків раннього онтогенезу, відповідної складової структури слів. ● Формування правильного мовленнєвого дихання, навичок слухового контролю за мовленням педагога, операції ймовірного прогнозування на фонологічному рівні.

Обладнання:

1. Столик, стільчики.

2. Настінне дзеркало (50×100 см) із ширмою, індивідуальні дзеркальця (9×12 см) для кожної дитини.

3. Комплекти логопедичних інструментів (постановочні, масажні зонди, шпателі).

4. Технічні засоби навчання (магнітофон, диктофон).

5. Посібники для вироблення правильного мовленнєвого дихання.

6. Набори предметних картинок.

7. Картки-символи (одинарні та подвійні), предметні картинки, іграшки та реальні предмети для позначення артикуляційних вправ, фотознімки дітей, які виконують вправи, посібники з рухомими ігровими персонажами.

Сектор “Питайлик”

Мета. ● Розвиток у дітей різних рівнів лексичних узагальнень. ● Удосконалення розуміння дериваційного значення слів. ● Вироблення прогнозування на лексико-фонологічному рівні.

Обладнання:

1. Технічні засоби навчання (магнітофон, диктофон, фільмо- та діаскоп), аудіо- та відеоматеріали.

2. Набори картинок для формування категоріальних, контекстуально зумовлених, видо-родових понять та визначення семантичних зв’язків слова.

3. Набори муляжів, дрібні іграшки.

4. Набори предметних картинок з основних лексичних тем.

5. Дидактичні ігри, посібники.

Сектор “Граматичні намистинки”

Мета. Формування основних граматичних категорій (роду, числа, відмінку).

Обладнання:

1. Набори предметних та сюжетних картинок.

2. Посібники та настільно-друковані дидактичні ігри.

Сектор “Розмовляйко”

Мета. ● Формування діалогічного та монологічного зв’язного мовлення. ● Вироблення вміння встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки.

Обладнання:

1. Технічні засоби навчання (магнітофон, диктофон, фільмо- та діаскоп), аудіо- та відеоматеріали.

2. Набори сюжетних картинок (окремих та серій).

3. Іграшки для моделювання ситуацій.

Спальня

Мета. Вироблення навичок послідовного роздягання (до сну) та вдягання (після сну).

Обладнання: алгоритм процесу підготовки до сну.

Туалетна кімната

Мета. Розвиток гігієнічних навичок.

Обладнання. алгоритм процесів умивання та миття рук.

Отже, предметно-розвивальне середовище у логопедичній групі для дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ не лише забезпечує умови для формування та розвитку мовлення. Воно виступає також одним з основних засобів розвитку всіх аналізаторів, адже саме на четвертому році життя у дошкільнят формуються сенсорні здібності. Вільна взаємодія малят у правильно організованій ігровій діяльності розвивального середовища позитивно впливає не лише на формування їхнього мовлення, а й на інтелектуальний розвиток загалом.

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.

 


[1] Інтеріоризація – процес перетворення зовнішніх, реальних дій у внутрішні ідеальні дії.

Добавить комментарий