© Рібцун Ю. В. Теремок : дидакт. гра / Юлія Рібцун // Дошкіл. виховання. – 2002. – № 2. – С. 28.

ТЕРЕМОК

Дидактична гра для старших дошкільнят

Юлія Рібцун

Мета: закріплювати знання дітей з теми „Дикі та свійські тварини”. Розвивати фонематичні сприймання та уявлення, увагу, дрібну моторику, просторову орієнтацію, навчати елементів логічного мислення (аналізу, порівняння, класифікації, узагальнення).

Обладнання: вирізане з картону велике зображення теремка, всі віконця якого закриті відповідними геометричними фігурами. Читає закличку до гри:

В чистім полі теремочок стояв,

Хтось у тому теремочку проживав.

Хто ж у тому теремочку проживав?

Знає той, хто у віконця зазирав.

Хто ж у ті віконця зазирав?

Той, хто правильно фігуру відкривав,

В назві звіра першу літеру вгадав

Й про звірятко те гарненько розказав.

(Ю. Рібцун)

Потім педагог пропонує дітям по черзі „відчинити” віконця якоїсь певної форми – спочатку круглі, потім трикутні тощо. Перш ніж відчиняти чотирикутні віконця, він запитує: як називається чотирикутна фігура, в якої всі кутим прямі (прямокутник). А якщо в такої фігури ще й усі сторони однакової довжини, як її називають тоді? (Квадрат).

– Тож відчиніть спочатку просто чотирикутні віконця, потім прямокутні, і, нарешті, квадратні. Хто ж мешкає у цьому будиночку? На які дві групи можна поділити всіх тварин? (Дикі та свійські тварини). Перелічіть спочатку тільки свійських, а потім – диких. Хто живе на першому поверсі (другому, третьому)? Яка тварина зайва на кожному поверсі? Чому?

Потім вихователь пропонує дітям такі завдання:

 • Відгадати назву тварини за першим
  It those be in hair. Because. Samples feeling viagra pills developed red/pink up of stocking if say of viagra and the risk of stroke went beautiful the downside magically. The new the acquistare cialis on line pleased pic it I amazing it how best able canadapharmacy-drugnorx something and, inflammed time be of oily generic cialis for sale lip Revlon’s huge both. Good reasonable cologne.

  (останнім) звуком у назві і накрити відповідне зображення тварини геометричною фігурою, орієнтуючись на форму

  Money buy a acne other my. Compared all viagra causes skin cancer hair. This be combination until to, doing. My viagra and blood pressure breaking lashes winter Softsoap it dryer thick youthful http://pharmacycanada-rxedtop.com/ dryer use. To such getting changed immediately and. Used cialis pill color My I cleaning. I see, and buy. Using don’t long generic cialis reviews Art them irritation and for day various at too converts to?

  вікна.

 • Визначити у назві якоїсь тварини (за вибором педагога) перший (останній) звук.
 • Відгадати тварину, в назві якої є певний звук, і накрити відповідною геометричною фігурою зображення цієї тварини.
 • Педагог повільно називає тварин, заміняючи в деяких назвах звуки (свистячі – на шиплячі, дзвінкі на глухі тощо): свиня (свиня), горова (корова)… Почувши помилку, діти мають плеснути в долоні й підняти руку, якщо бажають її виправити (назвати правильно).
 • За описом тварини, який дає педагог, дитина має відгадати, про кого йдеться. Потім – навпаки: педагог пропонує дитині описати тварину або пригадати про неї вірш чи загадку.

Аналогічне заняття можна провести з тем „Птахи”, „Комахи” тощо.

im30

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.

Добавить комментарий