© Рібцун Ю. В. Барвистий килимок : дидакт.-мовлен. гра / Юлія Рібцун // Дошкіл. виховання. – 2005. – № 5 – С. 28.

БАРВИСТИЙ КИЛИМОК

Дидактично-мовленнєва гра

Юлія РІБЦУН,

Інститут спеціальної педагогіки АПН України

Гра знадобиться педагогам в індивідуальній роботі зі старшими дошкільнятами масових груп, а також із тими дітьми, які мають діагнози ЗНМ, ФФНМ, НЗНМ.

Мета: формувати в дітей фонематичні уявлення та навички часткового звукового аналізу. Закріпити назви основних кольорів та відтінків. Розвивати зорове сприймання, увагу, елементи логічного мислення (аналіз, порівняння), дрібну моторику, просторову орієнтацію. Виховувати самоконтроль, естетичні почуття.

Обладнання: картка, поділена на 9 (12) квадратів; кружечки різних кольорів; предметні картинки.

Словник: слова-назви кольорів та їх відтінків: С – синій (салатовий); Ч – червоний (чорний); Р – рожевий; З – зелений; К – коричневий; Ж – жовтий; Б – блакитний; Ф – фіолетовий і т. viagra classification< д.

Підготовчі вправи

1. Виділення першого звука у вимовленому дорослому слові:

  • наголошеного голосного (А-ся, І-ра, око);
  • щілинного (ж-ук, с-ир, з-уб);
  • проривного (м-ак, б-ук, к-ут);
  • м’якого (с’-ік, л’-ід, п’-іч);
  • у словах зі збігом приголосних (с-тіл, п-риз, к-ран).

2. Дітям дають по одному олівцю. Педагог пропонує пригадати слово з таким самим першим звуком, на який починається назва кольору олівця.

Хід гри

Варіант 1. На столі картка з розкладеними на ній у певній послідовності предметними картинками. Педагог пояснює дитині: – Ми з тобою викладатимемо килимок, замінюючи картинки різноколірними кружечками. Перший звук у слові-назві предмета має бути такий самий, як перший звук у назві кольору кружечка. Якщо завдання буде виконано правильно, на килимку утвориться барвистий візерунок.

а) У дитини картка, поділена на 9 частин, на ній картинки та кружечки двох кольорів. Педагог запитує: – Що це? (– Черевики). Який перший звук у цьому слові? (– Звук Ч). Якого кольору кружечок треба взяти? (– Червоний, бо перший звук Ч).

Допомога: – Який canada viagra< перший звук у слові с-с-сонце? (– Звук С). А назва якого кольору починається на звук С? (– Синього). Отже, який кружечок ми покладемо на місце першої картинки? (– Синій).

б) У дитини картка, поділена на 12 частин, з картинками на ній, а також кружечки 3–4 кольорів.

Варіант 2. На картці розкладені різноколірні кружечки. Дитина послідовно добирає предметні картинки, де слова-назви починаються на відповідні перші звуки у назвах кольорів.

Варіант 3. У дитини весь набір окремо: незаповнена картка, різноколірні кружечки та предметні картинки. Вона за власним бажанням викладає килимок із кружків, а потім накладає на них відповідні зображення.

im35

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die cialis daily generic< Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора how long before cialis works< материалов
Юлию Рибцун обязательна.

Добавить комментарий