На полиці в ряд стоять,
Розмовляти книги вчать.
В них методики незвичні –
Мелодії логопедичні.

(Юлія Рібцун)

Кожна книга, представлена на цій сторінці, має свій специфічний зміст, але всі вони спрямовані на допомогу дітям з порушеннями мовленнєвого розвитку. Послухаймо логопедичні мелодії  разом!

Назва книги: Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток /  Primary School Students with Severe Speech Disorders: Learning and Development / Uczniowie szkół podstawowych z poważnymi zaburzeniami mowy: nauka i rozwój

Автор:    Рібцун Юлія Валентинівна

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток : навч.-метод. посіб. / Юлія Рібцун. – Львів : Світ, 2020. – 268 с.

Читати частину книги
 
 

Назва книги: Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: діагностичний комплекс /  The communicative component of speech activity in children: a diagnostic complex / Komunikacyjny element aktywności mowy u dzieci: kompleks diagnostyczny

Автори:    Рібцун Юлія Валентинівна, Брушневська Ірина Миколаївна

Бібліографія: Брушневська І.М., Рібцун Ю.В. Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: діагностичний комплекс : навч.-метод. посіб. для роботи з дітьми із порушеннями мовлення / І. М. Брушневська, Ю. В. Рібцун. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2020. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 105–108.

Читати частину книги
 
 
 
 

Назва книги: Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: методика формування /  The communicative component of speech activity in children: formation technique / Komunikacyjny element aktywności mowy u dzieci: technika formacji

Автори:    Рібцун Юлія Валентинівна, Брушневська Ірина Миколаївна

Бібліографія: Брушневська І.М., Рібцун Ю.В. Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: методика формування : навч.-метод. посіб. для роботи з дітьми із порушеннями мовлення / І. М. Брушневська, Ю. В. Рібцун. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2020

Читати частину книги
 
 
 
 
 

Назва книги: У країні Веселкових звуків. Альбом учителя-логопеда. Частина 1 /  In the Land of Rainbow Sounds. The album of a speech therapist. Part 1 / W krainie tęczowych dźwięków. Album logopedy. Część 1

Автор:    Рібцун Юлія Валентинівна

Бібліографія: Рібцун Ю. В. У країні Веселкових звуків. Альбом учителя-логопеда. Частина 1.  − Х. : Видавнича група «Основа», 2020.  − 96  с. : іл.  − (Серія  «Логопеду»).

Читати частину книги
 
 
 
 
 

Назва книги: У країні Веселкових звуків. Альбом учителя-логопеда. Частина 2 /  In the Land of Rainbow Sounds. The album of a speech therapist. Part 2 / W krainie tęczowych dźwięków. Album logopedy. Część 2

Автор:    Рібцун Юлія Валентинівна

Бібліографія: Рібцун Ю. В. У країні Веселкових звуків. Альбом учителя-логопеда. Частина 2.  − Х. : Видавнича група «Основа», 2020.  − 80  с. : іл.  − (Серія  «Логопеду»)

Анотація до альбому: Схвалено для використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами комісією зі спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань МОН України (наказ № 22.1/12-Г-233 від 19.04.2019 р.). В альбомі запропоновано ілюстративний, ігровий, віршований матеріал для індивідуальної роботи з дошкільниками 3-6 років і учнями початкової школи з метою вивчення та розрізнення звуків української мови. Альбом розрахований на вихователів дошкільних закладів освіти, вчителів початкових класів, логопедів,  корекційних педагогів, педагогів інклюзивно-ресурсних центрів, батьків, студентів педагогічних освітніх закладів.  Тверда палітурка.

Читати частину книги

Назва книги: Навчально-методичний комплект “Я учуся розмовляти” (навчально-методичний посібник з розвитку мовлення дошкільників 3-6 років і логопедичний альбом) / Teaching kit “I’m learning to speak” (teaching aid for the development of the speech of preschoolers 3-6 years and a speech therapy album) / Zestaw dydaktyczny “Uczę się mówić” (pomoc dydaktyczna dla rozwoju mowy przedszkolaków 3-6 lat i album terapii logopedycznej)

Автор:    Рібцун Юлія Валентинівна

Анотація: Схвалено до використання в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами комісією зі спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (наказ № 22.1/12-Г-959 від 17.10.2018 р.). Запропонована комплексна методика спрямована на удосконалення усіх складових мовлення у поєднанні з розвитком зорового сприймання, уваги, пам’яті, основних мисленнєвих функцій та операцій, у т. ч. прогнозування й контролю.  Завдання доцільно використовувати на логопедичних заняттях, заняттях з розвитку мовлення та ознайомлення з навколишнім.  Матеріали корисні для профілактики виникнення у дітей оптичних дислексій і дисграфій. Комплект призначений для вихователів закладів дошкільної освіти, у т.  ч.  з інклюзивним навчанням, вчителів-логопедів, корекційних педагогів, тифлопедагогів, практичних психологів, вчителів початкових класів, працівників реабілітаційних, інклюзивно-ресурсних центрів, студентів, гувернерів, батьків.

ISBN 978-966-11-0954-3

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Я учуся розмовляти : навч.-метод. комплект : логопедичний альбом з розвитку мовлення дошкільників 3−6 років / Ю. В. Рібцун. – Київ : Генеза, 2019. – 160 с. : іл.

Переглянути початок альбому

Назва книги: Навчально-методичний комплект “Я учуся розмовляти” (навчально-методичний посібник з розвитку мовлення дошкільників 3-6 років і логопедичний альбом) / Teaching kit “I’m learning to speak” (teaching aid for the development of the speech of preschoolers 3-6 years and a speech therapy album) / Zestaw dydaktyczny “Uczę się mówić” (pomoc dydaktyczna dla rozwoju mowy przedszkolaków 3-6 lat i album terapii logopedycznej)

Автор:    Рібцун Юлія Валентинівна

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Я учуся розмовляти : навч.-метод. комплект : навч.-метод. посіб. з розвитку мовлення дошкільників 3–6 років / Ю. В. Рібцун. – Київ : Генеза, 2019. – 224 с. – (Серія «Помічник вихователя»).
 
 
 
 
 

Назва книги: «Дитина із порушеннями мовленнєвого розвитку» /  «Child with speech impairment» / “Dziecko z naruszeniem rozwoju mowy”

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна
ISBN: 978-966-945-022-7

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку : метод. посіб. / Ю. В. Рібцун. – К. : ТОВ «Літера ЛТД», 2019. – 40 с.

 
 

 
 

 
 

Название книги: «Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку» / «Child with speech impairment» / “Dziecko z naruszeniem rozwoju mowy”

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна
ISBN: 978-617-09-3804-6

Аннотация: Одобрено ГНУ «Институт модернизации содержания образования» для использования в работе с детьми с особыми образовательными потребностями (письмо№ 21.1/12-Г-838 от 21.12.2017 г.). В пособии освещены актуальные вопросы нарушений речи у детей разных возрастных групп.

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун. − Харків : Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. − 40 с. − (Інклюзивне навчання за нозологіями)

Читати книгу
 
 

Назва книги:  «Мелодії кольорових звуків. Фонетико-фонематична компетентність дошкільника : альбом для ігор-занять із дітьми 5–6 років»  / «Melody of colored sounds. Phonetics-phonemic competence of the preschooler: an album for playing games with children 5-6 years old» / “Melodie kolorowych dźwięków. Fonetyka-fonemiczna kompetencja przedszkolaka: album do grania w gry z dziećmi 5-6 lat »

Автор:    Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Анотація: Рекомендовано МОН України (наказ № 750 від 24.06.2014 р.). В альбомі репрезентований ілюстративний та ігровий матеріал для індивідуальної роботи з дошкільниками 5-6 років з вивчення та розрізнення звуків української мови, закрпілення назв кольорів і відтінків. Альбом розрахований на вихователів закладів дошкільної освіти, у т. ч. з інклюзивною спрямованістю навчання та виховання, вчителів почтакових класів, учителів-логопедів, корекційних педагогів, студентів педагогічних закладів, батьків. 

Читати книгу 
 
 
 
 

Назва книги:  «Нарушения речи у детей: современный взгляд» / «Порушення мовлення  у дітей: сучасний погляд» / «Violations of speech in children: modern look» / “Naruszenie mowy u dzieci: nowoczesny pogląd”

Автор:    Рибцун Юлия Валентиновна

ISBN:   978-620-2-01903-3

Анотація:  У збірці статей запропоновано діагностичний інструментарій, що необхідний у роботі педагога закладу дошкільної освіти (ЗДО). Особлива увага приділена медичному аспекту міжсистемної взаємодії мовленнєвих порушень, впливу ендогенних та екзогенних факторів на становлення мовленнєвої діяльності, питання диференційованої діагностики мовленнєвих порушень у дітей. Репрезентовані матеріали будуть корисними вихователям, практичним психологам ЗДО, студентам педагогічних вишів.

Бібліографія: Рибцун Ю. В. Нарушения речи у детей: современный взгляд / Ю. Рибцун. – International Book Market Service Ltd. : Другое Решение, 2017. – 189 с.

Читати книгу

Купити можна тут: https://www.drugoe-reshenie.ru/catalog/details//store/ru/book/978-620-2-01903-3/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9

Назва книги: «Сходинками правильного мовлення» /  «Steps of correct speech» / “Kroki poprawnej wypowiedzi”

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна

ISBN:  978-966-944-000-6

Анотація: Схвалено Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (лист № 2.1/12-Г-692 від 25.08.2016 р.). У посібнику запропонований навчально-методичний і мовленнєвий матеріал для подолання порушень фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей старшого дошкільного віку. авторська ідея використання ігрових персонажів робить заняття цікавими та ефективними.  

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Сходинками правильного мовлення: навчально-методичний посібник / Ю. В. Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 240 с.

Читати частину книги

 

Назва книги: «Дошкільнятко: корекційно-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» / «Preschooler: correctional-developing and educational work with children who have phonetic-phonemic underdevelopment of speech» / “Dziecko w wieku przedszkolnym: praca korekcyjno-rozwojowa oraz dydaktyczna i wychowawcza z dziećmi, które mają fonetyczno-fonemiczny niedorozwój mowy”

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

ISBN:  978-966-634-916-6

Свідоцтво про авторське право: № 75330 от 13.12.2017 г.

Анотація:  Рекомендовано МОН України  (наказ №1/11-6144 від 28.04.2015 р.). У навчально-методичному посібнику з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, психолінгвістичного та діяльнісного підходів розкриті основні напрями роботи вихователя та практичного психолога в логопедичній групі для дітей із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення пятого та шостого років життя, окремі аспекти змісту корекційно-розвивальної та навчально-виховної роботи із зазначеною категорією дошкільників. 

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Дошкільнятко: корекційно-розвивальна и навчально-виховна робота з дітьми із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 192 с. 

Посилання на Електронну бібліотеку НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/7553/

Читати книгу

Назва книги : «Звукові намистинки. Формування мовленнєвої полікомпетентності дошкільників» / «Sound beads. Formation of speech polikompetentnosti preschool children» / “Koraliki dźwiękowe. Formacja mowy dzieci w wieku przedszkolnym polikompetentnosti »

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

ISBN: 978-966-634-861-9

Анотація: Рекомендовано МОН України (наказ № 750 від 24.06.2014 р.). У навчально-методичному посібнику запропоновано зміст навчально-виховної роботи з формування мовленнєвої полікомпетентності дошкільників четвертого-пятого років життя із загальним недорозвитком мовлення на матеріалі звуконаслідувань. Запропонована система логокорекції побудована на основі тріади “звук – склад – слово”, що в результаті допомагає дітям опановувати мовлення як повноцінним засобом комунікації. Посібник адресовано вчителям-логопедам, корекційним педагогам, педагогам гуманітарних вишів,  гувернерам, батькам дітей з порушеннями психофізичного, у т. ч. й мовленнєвого розвитку. 

Бібліографія:    Рібцун Ю. В. Звукові намистинки. Формування мовленнєвої полікомпетентності дошкільників : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 200 с. :  іл. 

Посилання на Електронну бібліотеку НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/10519/

Читати частину книги

Віршики, картинки, звуки

Назва книги: «Віршики, картинки, звуки для забави і науки. Альбом для логопедичних ігор-занять з дітьми 3-6 роков» / «Poems, pictures, sounds for fun and science. Album for speech therapy games with children 3-6 years old» / “Wiersze, zdjęcia, dźwięki dla zabawy i nauki. Album do gier logopedycznych z dziećmi w wieku 3-6 lat »

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

ISBN: 978-617-00-1758-1

Анотація: Схвалено Міністерством освіти, науки та молодьспорту України (наказ № 1.4./18-Г-228 від 12.04.2011 р.). В альбомі представлений ілюстративний, ігровий та віршований матеріал для роботи з дошкільниками 3-6 років з метою вивчення та розрізнення звуків української мови, розвитку фонематичних процесів. Альбом розрахований на вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкових класів, учителів-логопедів, учителів-дефектологів, батьків, студентів педагогічних вишів. Тверда палітурка.

Бібліографія:  Рібцун Ю. В. Віршики, картинки, звуки для забави і науки. Альбом для логопедичних ігор-занять з дітьми 3-6 років. – Х. : Видавнича група «ОСНОВА», 2013. – 176 с. : іл. – (Серія «Логопеду-ДНЗ»)

Посилання на Електронну бібліотеку НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/5996/

Читати частину книги

Назва книги: «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» /  «Corrective work on development of speech of children of the fifth year of life with phonetic-phonemic speech underdevelopment» / “Prace korekcyjne nad rozwojem mowy dzieci piątego roku życia z fonetyczno-fonemicznym niedorozwojem mowy”

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

Свідоцтво про авторське право: № 75320 от 13.12.2017 г.

ISBN: 978-966-634-761-2

Анотація: Рекомендовано МОНмолодьспорт України (наказ № 1/11-18798 від 05.12.2012 р.). У програмно-методичному комплексі з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти і чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку , психолінгвістичного та діяльнісного підходів, а також корекційно-розвивальних завдань з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення, запропонована спеціальна авторська програма та окремі аспекти її реалізації. Запронована система корекційно-ровзвиальної роботи розрахована на педагогів закладів дошкільної освіти, логопедичних пунктів, працівників реабілітаційних, інклюзивно-ресурсних центрів. 3 перевидання.

Бібліографія:   Рібцун Ю. В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : прогр.-метод. комплекс / Ю. В. Рібцун. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 272 с. 

Посилання на Електронну бібліотеку НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/5812/

Читати книгу 

Довідник

Назва книги: «Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу» / «Professional directory of the teacher-speech therapist of preschool educational institution» / “Profesjonalny katalog nauczyciela-logopedy przedszkolnej placówki edukacyjnej”

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна

ISBN: 978-617-00-1573-0

Анотація: Рекомендовано МОНмолодьспорт України  (наказ № 1/11-4593 від 28.02.2013 р.). У посібнику репрезентовані теоретичні та практичні матеріали, що стосуються діяльності вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти: законодавчо-нормативна база, порівняльні таблиці з діагностичними критеріями розмежування основних видів мовленнєвих розладів, головні освітні напрями корекційно-розвивальної роботи у групах для дітей із загальним та фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення, заїканням.  Для вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, вихователів логопедичних груп, практичних психологів, студентів педагогічних вишів. 2 перевидання. 

Бібліографія:   Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу / Ю. В. Рібцун. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 239 [1] с. – (Серія «Професійний довідник»)

Посилання на Електронну бібліотеку НАПН України:  http://lib.iitta.gov.ua/5997/

Читати книгу

Назва книги:  «Словничок для діточок: пароніми» /  «Glossary for children: paronyms» / “Słownik dla dzieci: paronimy”

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна, Рібцун Ольга Григорівна

ISBN: 978-966-8506-18-5

Анотація: Схвалено Міністерством освіти і науки, молодьспорту України  (наказ № 1.4./18-Г-228 від 12.04.2011 р.). У навчальному посібнику репрезентована методика роботи зі словами-паронімами – словами, схожими за звучанням. У запропонованому посібнику представлені розвивальні ігри та вправи зі словами-паронімами, подані тлумачення значень кожного слова, а також запропонований авторський віршований матеріал. Для батьків, вихователів загальноосвітніх і спеціальних закладів дошкільної освіти, учителів початкових класів, учителів-логопедів, учителів-дефектологів, студентів педагогічних факультетів. 

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Словничок для діточок: пароніми : метод. посіб. / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. – К. : Світич, 2012. – 136 с. : іл.

Читати книгу

Граємо_обкладинка

Назва книги: «Граємо – мову вивчаємо» / «We play – we study the language» /  “Gramy – uczymy się języka”

Автори: Рібцун Юлія Валентинівна, Рібцун Ольга Григорівна

ISBN: 978-966-194-107-5

Анотація: Схвалено Міністерством освіти, науки і молодьспорту України  (лист № 1.4./18-Г-228 від 12.04.2011 р.) як робочий зошит з розрізнення звуків української мови на матеріалі паронімів. На 64 сторінках запропоновано авторський ілюстративний і віршований матеріал зі словами, схожими за звучанням. 

Бібліографія:  Рібцун Ю. В. Граємо – мову вивчаємо: робочий зошит / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 64 с.

КНИГУ МОЖНА ПРИДБАТИ У АВТОРА: logojuli@i.ua

Дитина

Назва книги: «Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку» /  «Child with speech impairment» / “Dziecko z naruszeniem rozwoju mowy”

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна
ISBN: 978-966-7252-66-3

Анотація: Рекомендовано МОН України (наказ № 1/3628-ІІ від 30.04.2010 р.). Книга є одним із методичних посібників комплекту у рамках серії “Інклюзивна освіта” (за заг. ред. А. Колупаєвої). У посібнику репрезентовані найбільш актуальні питання, що стосуються навчання дітей різних вікових груп, і авторські відповіді на них.  

Бібліографія:  Рібцун Ю. В. Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун // Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посіб. У 9 кн. / За заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : ТОВ ВПЦ «Літопис-ХХ». – 2010. – Книга 9. – 36 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»)

Посилання на Електронну бібліотеку НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/9284/

Читати книгу

Програма_ЗНМ

 Назва книги: «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (програмно-методичний комплекс )/ «Formation of oral speech of children of younger preschool age with underdevelopment of speech» (program-methodical complex) / “Formacja mowy ustnej dzieci młodszych w wieku przedszkolnym z niedorozwojem mowy” (kompleks programowo-metodyczny)

Автор:  Рібцун Юлія Валентинівна

ISBN: 978-966-188-187-6

Анотація: Рекомендовано МОН України (наказ № 1/11-9371 від 11.10.2010 р.). У програмно-методичному комплексі представлено програму та методику компенсаційної роботи з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку (І-ІІ рівні мовленнєвого розвитку, перший рік навчання). Окрім спеціальної корекційно-розвивальної програми, тематичного планування, в комплексі запропоновані ігри-заняття, ігрові завдання та вправи, які можуть бути використані у роботі з дітьми різних вікових груп і нозологій.

Бібліографія:   Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Юлія Валентинівна Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с. 

Переглянути зміст

КНИГУ МОЖНА ПРИДБАТИ У АВТОРА:  logojuli@i.ua

COVER.inddНазва книги: «Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із загальним недорозвитком мовлення» /  «The subject-developing environment in the younger speech therapy group for children with general speech underdevelopment» / “Otoczenie podmiotowe w młodszej grupie logopedycznej dla dzieci z niedorozwojem mowy ogólnej”

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна

ISBN: 978-966-188-171-5

Анотація: Рекомендовано МОН України (наказ №1/11-9371 від 11.10.2010 р.) як практичний додаток до програмно-методичного комплексу “Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ”. Запропонований мовленнєвий матеріал стане в нагоді для закріплення знань основних сенсорних, числових, розмірових понять, розширення знань з окремих лексичних тем.
Бібліографія:  Рібцун Ю. В. Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей іза ЗНМ : навч.-метод. посіб. / Юлія Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 50 с.

Посилання на Електронну бібліотеку НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/5753/

Читати книгу

Назва: «Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із ЗНМ» / «Speech map of examination of children of the fourth year of life with general speech underdevelopment» / “Mapa mowy z badania dzieci czwartego roku życia z ogólną hipoplazją mowy”

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна

Анотація: Мовленнєва картка являє собою окремі графи, які вже практично заповнені, з основною інформацією анамнезу, стану лексичної, граматичної, фонетико-фонематичної сторін мовлення. логопеду слід лише вибрати потрібний варіант, що значно прискорює процес обстеження та оформлення документації. Зручний формат і низька собівартість дозволяє придбати мовленнєву картку на всіх дошкільників групи. 

ISBN: 978-966-188-171-5

Бібліографія: Рібцун Ю. В. Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із ЗНМ / Юлія Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 12 с.
 

Назва книги: «Як навчити дитину правильно розмовляти: від народження до п’яти років» / «How to teach a child to speak correctly: from birth to five years» / “Jak nauczyć dziecko poprawnie mówić: od urodzenia do pięciu lat”

Автори: Тищенко Владислав Володимирович, Рібцун Юлія Валентинівна

ISBN: 978-966-7543-67-9

Анотація: Рекомендовано МОН України (наказ № 1/11-6305 від 11.12.2008  р.) як практичний посібник з розвитку мовлення дітей, починаючи з раннього віку. Авторські ігри та вправи з розвитку артикуляційної, пальчикової моторики, дихальної функції, графічних навичок, звуковимови, лексики та граматики, звязного мовлення. яскраві ілюстрації та фотографії. тверда палітурка. 4 перевидання.

Бібліографія:  Рібцун Ю. В. Як навчити дитину правильно розмовляти: від народження до 5 років: поради батькам / В. В. Тищенко, Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2006. – 128 с.

Переглянути зміст

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / розлади мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

 Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/f94c9e0512530180c11a2180ae3c6e84/